J U R I D I S C H  V E R T A L E N
Juridische taal is vaktaal. Abstracte juridische begrippen worden niet zomaar gebruikt. Ze hebben
binnen het betreffende rechtsgebied een specifieke betekenis. Zo zijn er voor de Nederlandse
term 'levering' in het Spaans drie verschillende vertalingen mogelijk en kan het Spaanse begrip
'diligencia' op verschillende manieren in het Nederlands worden omgezet. Wat de beste vertaling
is, is afhankelijk van de context. Daarom is het nodig dat een juridisch vertaler niet alleen begrijpt
wat er staat, maar ook waarom het er zo staat.

Pragmatisch en correct
Grofweg bestaan er twee verschillende benaderingen van juridisch vertalen. De ene benadering
zoekt zo veel mogelijk naar een vergelijkbaar juridisch begrip in de doeltaal, bij de andere staat
voorop dat de juridische lading van het oorspronkelijke begrip in de doeltaal gedekt is. Zelf sta
ik een pragmatische benadering voor. Twee rechtssystemen overlappen elkaar namelijk nooit
volledig en daarom is er lang niet altijd een één-op-één-vertaling mogelijk. Al naargelang de
brontekst sluit de vertaling meer aan bij de ene of de andere benadering of vertegenwoordigt een
mix van beide stromingen. Kortom, mijn aanpak zorgt voor een 'vertaling op maat'. En die is in
mijn visie pas kwalitatief hoogwaardig als hij niet alleen 'in woorden' maar ook 'in concept' recht
doet aan de brontekst.

Heldere taal
Juridisch vertalen is een praktisch beroep bij uitstek. Op basis van mijn vertaling moet u,
bijvoorbeeld als notaris, jurist of juridisch medewerker, uw werk doelgericht kunnen doen. De
vertaling is u helder: zij geeft u in uw eigen rechtstaal de inhoud van de brontekst weer zonder
de herkomst ervan 'weg te poetsen'. Op deze manier vermijdt mijn praktijkgerichte aanpak
academische haarkloverij en maakt hij de tekst verantwoord inzetbaar voor u.

Voor bedrijf en particulier
Voor zakelijke klanten vertaal ik regelmatig processtukken, strafdossiers, overeenkomsten en
algemene voorwaarden. Maar ook particulieren kunnen bij mij terecht voor een vertaling van een
testament, notariële akte of een akte van de Burgerlijke Stand. Of u nu een zakelijk opdrachtgever
bent of een particulier, bij mij kunt u rekenen op kwaliteit voor een eerlijke prijs.