C U R S U S S E N
Het aanbod
Om in de behoefte van juridisch tolken en vertalers aan bij- en nascholing te voorzien hebben
Rossana Gaviria en Guido Vennix, ervaren vertaaltrainers, hun kennis en ervaring gebundeld.
Onder de naam VENNIXGAVIRIA ontwerpen en organiseren ze specialistische cursussen juridisch
tolken en vertalen Spaans voor professionals. Zo kunt u onder andere kiezen voor een tiendaagse
cursus recht en terminologie in Salamanca, een workshop rechtsvergelijking en vertalen Latijns-
Amerika/Spanje-Nederland, of voor een zogenaamde strippenkaartcursus. Al deze cursussen vallen
onder de regeling Permanente Educatie van Bureau Btv.

Compleet en praktisch
In de cursussen en workshops van VENNIXGAVIRIA is zowel de keuze van het onderwerp, het
lesmateriaal als de methodiek afgestemd op de tolk- en vertaalpraktijk. Dat maakt ze uniek en nuttig
voor zowel tolken en vertalers als voor andere professionals die met een Spaanstalig rechtstelsel te
maken hebben. Als professional hoeft u niet altijd op de hoogte te zijn van alle ins en outs rond
Spaanstalige juridische begrippen. Veel belangrijker zijn de definitie van die begrippen (identificatie),
hun plaats in de juridische context (plaatsbepaling) en eventuele overeenkomsten en/of verschillen
tussen begrippen. Dit is in de cursussen en workshops steeds het uitgangspunt. Rechtsvergelijking
in een notendop en onmiddellijk toepasbaar in de praktijk.

Voor meer informatie over het programma en aanmelding klik hier.