B O E K V E R T A L I N G E N
Dankzij vertalers zijn lezers in de gelegenheid een boek uit een andere taal en cultuur te lezen.
Lezers beseffen niet altijd hoezeer zij 'wonen' in hun moedertaal en dat ze de hele culturele context
van die moedertaal meenemen als ze een buitenlands boek lezen. Mijn ervaring heeft me geleerd
dat een vertaler voortdurend alert moet zijn hoe hij informatie, boodschappen, humor en
redeneringen in de doeltaal begrijpelijk weergeeft. Of het nu gaat om romans, documentaires,
lifestyleboeken of boeken over populaire psychologie of gezondheid, overal komt de vertaler voor
culturele en talige dilemma's te staan. Dit vraagt van mij als vertaler een culturele fijngevoeligheid.
Ik zorg dat een boek zijn eigenheid behoudt. Daarnaast sta ik borg voor een efficiënte en consistente
afwikkeling van een vertaalproject en kom ik afspraken na. Kortom, ik koppel visie aan een
pragmatische benadering.
Een vertaler wordt vaak omschreven als een bruggenbouwer tussen culturen. Ik bouw de brug niet
alleen, maar ontwerp hem ook en zorg dat hij op tijd wordt opgeleverd.

Hieronder ziet u een greep uit de boeken die ik uit het Spaans, Duits en Engels heb vertaald.
Neem contact op om ook uw boekvertaling in vertrouwde handen te geven!