Maatwerk in juridische vertalingen
Zoekt u een snelle en kundige vertaler Spaans voor uw juridische stukken? Wilt u niet zomaar geld
uitgeven aan een vertaling waar u achteraf niets aan blijkt te hebben? Of wilt u eerst een scan van de
Spaanse documenten waarmee u moet werken voordat u besluit om ze te laten vertalen?
Vennix Vertalen zorgt snel en efficiënt voor een scan of een vertaling op maat. U kunt bij Vennix
Vertalen terecht voor vertalingen uit en naar het Spaans van allerlei juridische teksten zoals notariële
documenten, akten van de Burgerlijke Stand en straf- en civielrechtelijke (proces)stukken.

Bij Vennix Vertalen is uw tekst in vertrouwde handen!

Een goedkope vertaling Spaans is natuurlijk lang niet altijd de beste vertaling. Kies daarom zorgvuldig.
Hieronder leest u meer over ons en over onze opleiding en ervaring. 

Guido Vennix in het kort:
Spaanse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de toenmalige Katholieke Universiteit van Nijmegen en
aan de COCMA in Utrecht. Daarna volgden de tolk- en vertaalopleiding Spaans van de COCTV in
Utrecht en een specialisatie in juridisch vertalen Spaans bij de Stichting Instituut Gerechtstolken en
Juridisch Vertalers (SIGV) in Utrecht.
Sinds 2000 is Guido Vennix als docent juridisch vertalen aan de SIGV verbonden; vanaf 2007 verzorgt
hij workshops juridisch vertalen aan de universiteit van Salamanca in Spanje; en sinds 2015 verzorgt
hij een minor juridisch vertalen Spaans bij het Instituut voor Tolken en Vertalen (ITV).

Beëdigd en geregistreerd

Guido Vennix is in 1989 bij de rechtbank Breda beëdigd voor de vertaalrichtingen Spaans-Nederlands
en Nederlands-Spaans. Hij is lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) en
opgenomen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van de Raad voor de Rechtsbijstand
(inschrijvingsnummer 626).